saostar

Banner โฆษณา

ศรีราชา เทควันโดจัดแข่งขัน เทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออก ชิงถ้วย ส.ส.ขวัญเลิศ

ศรีราชาเทควันโดจัดการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยรางวัล ส.ส.ขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชนและเยาวชนไทยให้มีความสามารถในการเล่นกีพาห่างไกลยาเสพติด และยังเป็นการเสริมสร้างให้นักกีฬาเทควันโด ได้พัฒนาความสามารถ ให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

วันนี้ (16 ก.ค.65) นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอศรีราชา จ.ซลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ที่จัดโดยโรงเรียนศรีราชา เทควันโด นำโดย นางสาวธัญญภรณ์ หมีทอง ประธานจัดการแข่งขัน โดยมี นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา นางพลอยนภัส ยินดีธนกิจ ผู้บริหารร้านยินดีเฮ้าส์  อาจารย์ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชนและเยาวชนไทยให้มีความสามารถในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด และยังเป็นการเสริมสร้างให้นักกีฬาเทควันโด ได้พัฒนาความสามารถ ให้ก้าวสู่ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

การจัดงานในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์คศรีราชา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท อาร์ทิสสตาร์เอเชีย จำกัด ชมรมคนศิลปะบันเทิง ร้านคาเฟ่ยินดีเฮ้า และ New and Nice Music Academy

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ