saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดซ้อมแผนอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล มีความรู้ในการเตรียมพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (7 กรกฎาคม 65) นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  นายชยันต์ แสนสุดใจ ผู้จัดการศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง ในครั้งนี้  ซึ่งโรงพยาบาลจัดซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน แพทย์ และพยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องหากเกิดอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในการปฏิบัติการ

โดยสถานการณ์กำหนดให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชั้นที่ 18 ของอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ และพยาบาลจะต้องลำเลียงผู้ป่วยที่สามารถเดินได้เดินลงบันได้หนีไฟ ส่วนผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าบรรเทาสาธารณภัยเข้าให้การช่วยเหลือ ก่อนที่จะไปรวมตัวกันยังจุดรวมพลปลอดภัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งยังมีการให้เจ้าหน้าที่กระโดดจากชั้น 3 ลงที่เบาะลมบริเวณชั้น 1 ในการหลบหนีเหตุเพลิงไหม้จากอาคารสูงอีกด้วย

เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีอาคารบริการและรักษาผู้ป่วยใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสูง 26 ชั้น ซึ่งอาคารนี้ได้ถูกกำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัย การแจ้งเหตุ และอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็ตาม  แต่ถ้ามีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามหอผู้ป่วยใหม่ ไม่มีการซักซ้อมด้านการระงับอัคคีภัย และการช่วยเหลือตนเอง และผู้ประสบอัคคีภัยที่ถูกต้องแล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้มากขึ้น ต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ และฝึกซ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนได้ปฏิบัติแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ได้อย่างถูกต้อง

 


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ