saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาเกือบ 2 ล้านบาท

บริษัท ไทยออยล์ มอบทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์ เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2565 ในโอกาสครบรอบ 61 ปี จำนวน 247 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท

ที่ห้องออดิทอเรียม หอประชุมไทยออยล์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่เยาวชนและสถานบันการศึกษา ในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2565 จำนวน 247 ทุน และกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาอีก 11 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000 บาท พร้อมด้วยนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง, คณะกรรมการชุมชน ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง, คณะครู นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของกลุ่มไทยออยล์ ในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับวาระการดำเนินธุรกิจครบ 61 ปีของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งมอบกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนเจตนารมณ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ได้ปฏิบัติเสมอมา
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ