saostar

Banner โฆษณา

ชุมชนผาแดง บ้านไร่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง


ชุมชนผาแดง-บ้านไร่ จัดกิจกรรม" จิตอาสาพัฒนาชุมชน " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

                ที่บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนผาแดง หมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายกษาปณ์ พูลสวัสดิ์ ประธานชุมชนผาแดง พร้อมด้วย นางรุ่งจิรา บัวคลี่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอภินันท์ นาชัยเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ พร้อมด้วยจิตอาสา จัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาชุมชน " เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับการ สภ.ศรีราชา นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ศรีราชา นายรัตนะ ขาวผ่อง ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีราชา นายอโณทัย เจริญสันติสุข สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  คณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ภายในชุมชน ใช้รถ JCB ดันหญ้าริมทาง กวาดถนนในชุมชนผาแดง ทำความสะอาดในพื้นที่ให้มีความสะอาดน่าอยู่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความรักความสามัคคีกันในชุมชน สร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในชุมชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความหวงแหนดูแลรักษา สาธารณประโยชน์และเครื่องใช้เครื่องเล่นต่าง ๆ ภายในชุมชนอีกด้วย

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ