saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ จัดกิจกรรมวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 120 ปี

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลครบ 120 ปี และเปิดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี 120 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่  ด้านหน้าตึกพระพันวัสสา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่  ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 21 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันครบรอบ 120 ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   จากนั้นประธานในพิธีและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลผู้ตรวจการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ไปร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า อีกด้วย

หลังจากนั้นมีพิธีการเปิดพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี 120 ปี โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ซึ่งเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 120 ปี โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์มาจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2565  ในเวลา 10.00 - 15.00 น. ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ ณ ตึกพระพันวัสสา โดยจำกัดผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 10 คน 

จากนั้น ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคณะผู้บริหารร่วมถวายภัตรหารเพล  ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ก่อสร้างขึ้นด้วยพระประสงค์จะให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่ประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น วรรณะ หรือความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ