saostar

Banner โฆษณา

สว่างประทีปศรีราชา จัดงานวันสถาปนาหน่วยกู้ภัย ร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์วัดไร่กล้วยที่ถูกไฟไหม้

หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จัดงานวันสถาปนาหน่วยกู้ภัย ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต และวิญญาณไร้ญาติ โดยได้ร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์วัดรังษีสุทธาวาสที่ถูกไฟไหมัเสียหายทั้งหลัง

วันนี้ (11 ก.ย.65) นายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดรังษีสุทธาวาส หรือ "วัดไร่กล้วย" นำโดย พระครูมธุรสธรรมภาณ "หลวงพ่อน้ำหอม" รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย ให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมทั้งเป็นการหลอมรวมจิตใจของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยภายในหน่วยงานให้มีความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายสมปอง สะพรั่งผล อุปนายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทึปธรรมสถานศรีราชา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาน้อมเกล้า  สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ปะพรมน้ำมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน ทำบุญให้กับวิญญาณไร้ญาติ และร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจำนวน 24,750 บาท มอบให้กับพระครูมธุรสธรรมภาณ "หลวงพ่อน้ำหอม" เพื่อใช้ในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ ทดแทนกุฏิสงฆ์หลังเก่าที่ถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังอีกด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ