saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าชลฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำบางพระ ส่งเสริมอาชีพประมงน้ำจืดของชาวชุมชน และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

วันนี้ ( 14 ก.ย. 65) ที่ จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพประมงน้ำจืดของชาวชุมชน และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำ  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีและองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เจ้าหน้าที่ พนักงานสำนักงานชลประทาน ที่ 9 และหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบางพระ เข้าร่วมในพิธี

 โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก  รวม 200,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี  โดยหวังว่าในอนาคต  พันธุ์ปลาเหล่านี้จะเป็นแหล่งทำรายได้และการประกอบอาชีพประมงให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้บริโภคหรือสร้างรายได้ให้กับตนเองต่อไป  รวมทั้งได้ขอความร่วมมือกับประชาชน  งดจับสัตว์น้ำในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ในช่วงเวลาขยายพันธุ์ เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยไปมีโอกาสได้ขยายพันธุ์ เจริญเติบโต และแพร่พันธุ์ให้มีประชากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระมีจำนวนมากขึ้นต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ