saostar

Banner โฆษณา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจัดงาน THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดงาน "THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022" ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทย

วันนี้ ( 14 ก.ย.65) นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้า แบบการจัดคูหา (Pop up store) รูปแบบ Pavition Online Offline และการเจรจาธุรกิจผ่านออนไลน์ Webinar และ Hybrid Webinar  "THE NORTHERN PRODUCTS THAILAND 2022" ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2565  โดยมีนางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวรายงาน และมีแขกผู้เมีเกียรติเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ณ ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวว่า การจัดมหกรรมสินค้าของดีในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคสินค้าภายในประเทศและการส่งออกสินค้าไทยขยายตลาดการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ  เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดแสดงสินค้ากว่า 40 บูธ โดยมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เกษตรแปรรูป  สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ  สินค้าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สินค้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีศักยภาพ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ ทั้งในรูปแบบ online และ offine กิจกรรมเสวนาเรื่องการส่งออกระหว่างประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่าย และประชาสัมพันธ์สินค้า เป็นต้น
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ