saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ให้นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชากว่า 1 ล้านบาท

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สนับสนุนทุนการศึกษา จากเงินบริจาคของพนักงานจำนวน 1,215,300 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงาน

วันนี้ ( 28 พ.ย.65) โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา  จากเงินบริจาคของพนักงาน จำนวน 1,215,300 บาท ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ภายใต้โครงการ กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงานประจำปี 2565 โดย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา  และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ศาลาปะชาคมศรีราชา ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  เป็นการมอบทุนการศึกษาจำนวน 455 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 309 ทุน ทุนละ 2,000 บาท, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 139 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส โดยการคัดกรองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สำหรับกองทุนการศึกษา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา”  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น และมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีพนักงานบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัด จำนวนกว่า 280 คน ได้ร่วมบริจาคทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ