saostar

Banner โฆษณา

รมว แรงงาน เยี่ยมสถานประกอบการ หารือแนวทางขยายตลาด เร่งส่งช่างฝีมือไทยไปซาอุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับผู้บริหารเพื่อศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการและพบปะหารือกับผู้บริหารเพื่อศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ ณ บริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารของบริษัท พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ขานรับนโยบายดังกล่าวและหาแนวทางขยายตลาดแรงงานเพื่อให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศให้มากขึ้น ในวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมและพบปะหารือกับผู้บริหารบริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาประสบการณ์ตลอดจนความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในตำแหน่ง วิศวกร ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างเทคนิค ฯลฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงแรงงานตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครองตามหลักสากล ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้มีรายได้กลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศที่มีบทบาทและความสำคัญจะต้องมุ่งเน้นไปที่ตลาดแรงงานไทยในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น ภายหลังจากการระงับความสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียอยู่ระหว่างการดำเนินนโยบายที่สำคัญในการสร้างเมืองใหม่ขนาดใหญ่ พัฒนาระบบโครงสร้างทางสาธารณูปโภค รวมทั้งยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมในการผลิตและส่งออกน้ำมันที่สำคัญ ดังนั้น ตลาดแรงงานซาอุดีอาระเบียจึงถือได้ว่าเป็นตลาดแรงงานในต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักที่ควรส่งเสริมให้มีแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพได้เดินทางไปทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียด้วย ในวันนี้จึงขอชื่นชมและขอขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาสกระทรวงแรงงานได้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัทเกี่ยวกับตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศที่สำคัญ

สำหรับบริษัทศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นสถานประกอบการประเภทให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) แบบครบวงจร ปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน 1,569 คน นอกจากสถานประกอบการแห่งนี้ มีประสบการณ์นำลูกจ้างไปทำงานต่างประเทศแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ เพื่อให้สิทธิการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 (3) หรือการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการคนพิการทำงานในสถานที่/หน่วยงานสาธารณประโยชน์อีกด้วย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ