saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนศรีราชาเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้าแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ฟ้า-แดงเกมส์  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม  ส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

วันนี้ ( 2 ธันวาคม 2565) นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ฟ้า-แดงเกมส์ "ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ส่งเสริมความสามัคคีของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.ศรีราชา พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับการ สภ.ศรีราชา ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา คณะครู อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ฟ้า-แดงเกมส์ 2565" ประจำปีการศึกษา2565 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 รวม 4 วัน มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา ซึ่งแบ่งนักกีฬาออกเป็น 5  ได้แก่ สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีเหลือง และสีเขียว ซึ่งภายในพิธีเปิดได้มีการแสดงและเดินขบวนพาเหรดของนักกีฬาแต่ละสี จากโรงยินเนเซี่ยมเทศบาลเมืองศรีราชา จนเข้าสู่โรงเรียนศรีราชา โดยการแต่งกายในชุดแฟนซีต่าง ๆ สร้างความสวยงามให้กับริ้วขบวนเป็นอย่างมาก

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ