saostar

Banner โฆษณา

หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาโชว์ความพร้อมรับมือ 9 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่

หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จังหวัดชลบุรี โชว์ศักยภาพความพร้อมรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยมากที่สุด โชว์รถดับเพลิงด้วยโฟม หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

                เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ ( 25 ธ.ค.65) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการให้โอวาทและปล่อยแถวขบวนรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอศรีราชา พร้อมทั้งเยี่ยมชมอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เตรียมไว้ใช้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ทั้งทางบกและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 9 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 65 - 2 มกราคม 2566 โดยมี นายฉัตรชัย กำจรกิจการ นายกสมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา นายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ผู้บริหารสมาคมและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                สำหรับในวันนี้ นายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา ได้นำพา นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งรถพยาบาล รถดับเพลิงด้วยโฟม รถอุปกรณ์ตัดถ่าง รถบริการแสงสว่าง ชุดกู้ภัยทางน้ำ ชุดประดาน้ำ เรือท้องแบนที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฯลฯ รวมทั้งการสาธิตการดับเพลิงด้วยรถดับเพลิงด้วยโฟม หากเกิดเพลิงไหม้โดยมีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงก็สามารถใช้รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยระงับเหตุได้รวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย

                ซึ่งนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ยังได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน รวมทั้งยังเป็นผู้เสียสละเวลาส่วนตัว เวลาของครอบครัว เข้าช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบเหตุ ให้มีความปลอดภัยต่อไป ทั้งยังชมอุปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาว่ามีความพร้อม ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดไป

               

                


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ