saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.๙

   โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 ที่ อาคารศรีสรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวคำอาศิรวาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาและพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ โดยในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อปลูกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ