saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ

อำเภอศรีราชาร่วมกับคณะสงฆ์วัดเขาบางพระ จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน

วันนี้ ( 19 ธ.ค.65 ) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ พระครูปลัด อังกูร โชคโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ  เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเขาบางพระ จังหวัดชลบุรี

ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้ว นั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

                


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ