saostar

Banner โฆษณา

นายอำเภอศรีราชามอบบ้าน ในโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

อำเภอศรีราชาร่วมกิ่งกาชาดและเทศบาลเมืองศรีราชา มอบบ้านตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 1 หลังคาเรือน สร้างความดีใจให้กับผู้รับมอบเป็นอย่างมาก

 ที่  บ้านเลขที่ 2/5 ถนนเทศบาล 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ปาลิกา  กณิสาเตชสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาลและชุมชน ร่วมทำพิธีมอบบ้าน และของใช้จำเป็น ให้กับ นายคนองเดช นันทสุภาวัฒนา ผู้อยู่อาศัยในบ้านเลขที่ 2/5ถนนเทศบาล 1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามที่ อำเภอศรีราชาได้รับแจ้งจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ให้ดำเนินงานโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้อำเภอศรีราชาดำเนินการตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ อำเภอศรีราชาได้ดำเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดซ่อมแซมหลังคาบ้าน ซ่อมแซม ขนย้ายสิ่งของ ปรับภูมิทัศน์ภายในบ้าน จนสามารถใช้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีแล้ว  จึงได้จัดทำพิธีมอบบ้าน พร้อมทั้งมอบของใช้จำเป็นในครั้งนี้

โดยนายคนองเดช นันทสุภาวัฒนา ปัจจุบันมีอายุ 70 ปี สำหรับบ้านที่ได้รับการซ่อมแซม เป็นที่ดินที่มีชื่อพี่น้องของนายคนองเดช รวมกัน 3 คน โดยมีพี่สาวทำงานที่ กทม. และมีน้องสาวทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ จ.ชลบุรี แต่ไม่ได้มีการติดต่อกัน  คู่สมรสเสียชีวิต มีบุตร 2 คน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับหลานชาย อายุ 10 ปี ศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ซึ่งเป็นลูกของบุตรชาย และไม่ได้พักอาศัยบ้านเดียวกัน แต่จะแวะเวียนมาเยี่ยมสม่ำเสมอ ซึ่งบุตรชายของนายคนองเดชไม่สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินได้ เนื่องจากไม่มีงานทำเป็นประจำ ส่วนบุตรสาวไม่เคยมาดูแลและขาดการติดต่อโดยบ้านนี้ได้รับการสำรวจจากเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเสนอเข้าโครงการกาชาดชลบุรี สนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 50,000 บาท

ซึ่งนายคะนองเดช ได้เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำเข้ามาช่วยเหลือตนเองในครั้งนี้ ซึ่งตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากหลังคาที่รั่วซึม ทำให้เวลาฝนตกมา น้ำจะไหลเข้ามาในตัวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือในครั้งนี้เป้นอย่างมาก
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ