saostar

Banner โฆษณา

มทร ตะวันออก มทร ล้านนา และมิชลิน MOU เรียนทำงาน สร้างนักปฏิบัติงานมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พรัอมด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท สยามมิชลิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการและฝึกปฏิบัติ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ไปสู่การเป็นบัณฑิตและนักปฏิบัติงานมืออาชีพ

นี้ (19 มกราคม 2566) ผศ.คมกฤช  กิตติพร คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) และ รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา  คุณครรชิต จิรธนเสถียรกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามมิชลิน จำกัด โรงงานพระประแดง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัทสยามมิชลิน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการและฝึกปฏิบัติ บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrate Learning : WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory : SiF) จากความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของทั้งสามหน่วยงาน ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ไปสู่การเป็นบัณฑิตและนักปฏิบัติงานมืออาชีพ ตอบโจทย์กำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี 

รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา เปิดเผยว่า  การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอน ของ 3 หน่วยงานได้แก บริษัทสยามมิชลิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งในสาขาดังกล่าวเราต้องการให้นักศึกษาต้องออกไปทำงาน ฝึกงาน และเกรียนหนังสือไปพร้อมกันด้วย ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยใหญ่ในโลกการศึกษายุคใหม่ ที่นักศึกษาพร้อมทำงานไปตั้งแต่ในวัยเรียนเลย ไม่ต้องรอไปจนจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รู้จักกับวิชาชีวิต วิชาชีพในการทำงาน จากนั้นจะเป็นความร่วมมือเพราะวิชาชีพจะอยู่ในโรงงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในโลกดิจิตอล ที่ในอนาคตจะมีการรองรับเทคโนโลยียุค 5g ได้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถฝึกงานได้ดี  ก็จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานได้ทันทีโดยทางโรงงานไม่ต้องมาฝึกสอนกันอีกรอบ ซึ่งจะสร้างผลดีกับทั้ง 3 ฝ่ายที่ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้

ด้าน นายครรชิต จิรธนเสถียร กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามมิชลิน จำกัด โรงงานพระประแดง เปิดเผยว่า การร่วมมือจากการร่วมมือของบริษัททิชชินกับ มทร.ล้านนาและมทร.ตะวันออก เร่งเห็นถึงอนาคตนะครับเรามีความต้องการพนักงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง บริษัทมิชลินจะเป็นโรงงานอัจฉริยะอินดรัสตี้ 4.0 ตอนนี้เรากำลังเตรียมบุคลากรของเราให้พร้อมสำหรับอนาคต  บริษัทจะได้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ บวกกับเทคโนโลยีของเรา  เราจะพัฒนาเด็กเพื่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในการลงนามครั้งนี้จะมีการคัดเลือก นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการโดยทาง มิชลินจะให้ทุนสำหรับนักศึกษา  และนักศึกษาจะอยู่ในโรงงานทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัท แล้วก็จะมีอาจารย์มาร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียนในโรงงานหลังจากที่นักเรียนได้เรียนและได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆของโรงงานและพัฒนาโปรเจ็คต่างๆร่วมกันโดยนำความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมเราก็จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นวิศวกรพร้อมที่จะเติบโตรองรับเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ