saostar

Banner โฆษณา

เปิดแล้ว ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดชลบุรี

เปิดแล้ว  การแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อสืบสานอุดมการณ์ขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับกีฬามวลชนและกีฬาในผู้สูงอายุ ชิงชัยกัน 17 ชนิดกีฬา

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสูงอายุ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอุดมการณ์ขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับกีฬามวลชนและกีฬาในผู้สูงอายุตามปรัชญา "กีฬาเพื่อคนทุกวัย" เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการเล่นกีฬาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนเพื่อต่อยอดการพัฒนากีฬาสูงอายุของประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยมี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้แทนองค์กรกีฬา เทศบาลเมืองศรีราชา นักกีฬา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมกีฬาที่มีการแข่งขันรวม 17 สมาคม ภายใต้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และจังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 17 ชนิดกีฬารวม 3,359 คน  ชิงเหรียญทองกันทั้งหมด 1,734 เหรียญทอง โดยใช้สนามแข่งขันที่ชลบุรี, ศรีราชา, พัทยา และจันทบุรี 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ