saostar

Banner โฆษณา

นายกฯ จินดา เน้นการศึกษา อยากให้เด็กแหลมฉบังได้เรียนสาขาอาชีพ นำไปพัฒนาพื้นที่และประเทศต่อไป

นายกจินดา ถนอมรอด เน้นเรื่องการศึกษา และภาษา อยากให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลได้เรียนสาขาอาชีพ กับโรงเรียนและได้ทำงานกับบริษัท โรงงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความเจริญให้กับพื้นที่และประเทศต่อไป ในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานครั้งที่ 2/2566

                วันนี้ ( 10 ก.พ. 66) นายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าราชการ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างานครั้งที่ 2/2566 ในข้อราชการที่ต้องพิจารราหารือร่วมกัน เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ตาก้อง ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง นายเรวัติ เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการของเทศบาล เช่นการออกแบบประมาณการก่อสร้างพื้นที่สวนสาธารณะ บริเวณที่ดินสาธารณะ เนื้อที่จำนวน 3 ไร่ ตรงข้ามหอพักเพชรสุพรรณ การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนหนองสะเดาในเขตพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้มีลักษณะถนนเป็นรูปตัวยู การติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือนบริเวณก่อสร้างบ่อพักน้ำหลังเครือสหพัฒน์ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้ถนนเส้นสุขาภิบาล 8 ตั้งแต่แยกบ่อยางถึงแยกตลาดรอดเอี่ยม ที่กำลังทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเส้นทางดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกที่สุด การจัดการที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกบุกรุกแถวเมืองใหม่ใต้ โดยสั่งผังเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลจัดการเก็บขยะในพื้นที่ให้ทั่วถึง หากไม่พอให้เพิ่มรอบเก็บขยะให้เพิ่มขึ้น

                รวมทั้งยังเน้นย้ำเรื่องการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยนายกจินดา ถนอมรอด มีความตั้งใจจะพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนในสายอาชีพกับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อสะดวกในการเดินทาง เน้นย้ำเรื่องภาษา เช่นภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ เพื่อการรองรับหน่วยงาน บริษัท โรงงาน ที่จะเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง และพื้นที่ EEC ต่อไป


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ