saostar

Banner โฆษณา

สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายพระเป็นพระราชกุศล

สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี จัด กิจกรรมปลูกป่า ปลูกชีวิต แสดงความจงรักภักดี และถวายพระเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายประชวรโดยเร็วพลัน

วันนี้ ( 11 ก.พ.2566) นาย วรจักร สถาพรภิญโญ  นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่า ปลูกชีวิต แสดงความจงรักภักดี และถวายพระเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายประชวรโดยเร็วพลัน ที่จัดขึ้นโดย นายอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี นายกสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี โดยมี ตัวแทนจากประมงอำเภอศรีราชา สมาคมประมงจังหวัดชลบุรี กรมเจ้าท่า ท่าเรือแหลมฉบัง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทเคอรี่ สยาม ซีพอร์ต ชุมชนแหลมฉบัง และ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อ แสดงความจงรักภักดี และถวายพระเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายประชวรโดยเร็วพลัน พร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีการปลูกต้นโกงกาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลาตีน และปูแสม รวมทั้งยังจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณริมชายหาดแหลมฉบัง เพื่อสร้างทัศนียภาพในบริเวณดังกล่าวให้สวยงาม น่าท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ