saostar

Banner โฆษณา

รมว เฮ้ง เปิดประชุมสามัญ สหภาพมิตซูฯ เผยนโยบายอดีต อนาคต คนแรงงานร่วมชื่นชม

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 /2566 ของสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย  เผยนโยบายอดีตและอนาคตเพื่อผู้ใช้แรงงาน  ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิดมาได้ จนหลายประเทศใช้เป็นแบบอย่าง

                วันนี้ ( 19 กุมภาพันธ์ 2566) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42 /2566 ของสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย โดยมี นายวัชรพงษ์ ศิริวัฒน์ ประธานสหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย  ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมงานจากกระทรวงแรงงาน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วย รมว.แรงงาน พล.ต.ต.กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี  นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีสมาชิกสภาพแรงงานมิตซูบิชิฯ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                โดยใช้ช่วงเปิดงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยในที่ประชุมว่า ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิดที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถเอาชนะคู่แข่งทางด้านการส่งออกทั่วโลกนี้ไปได้  เนื่องจากประเทศไทยไม่ประกาศหยุดกิจการ ยกตัวอย่างโรงงานที่สมุทรปราการปิด ถ้ารัฐประกาศให้ผู้ที่ติดโควิดหยุดงาน จะมีแรงงานนอนอยู่บ้าน 14-21 วันถึงกว่า 2,000 คน เงินที่จ่ายจากกระทรวงแรงงาน 60-70% คงไม่พอใช้ จะทำให้ออเดอร์การส่งออกต้องถูกยกเลิก หรือไปสั่งสินค้าประเทศเพื่อนบ้านแทน จะทำให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานหลังจากนั้น ที่ไม่มีออเดอร์ แรงงานจะไม่ได้โบนัส อุตสาหกรรมส่งออกจะไม่เติบโต ในช่วงนั้นจึงคิดโครงการแฟคตอรี่ แซนด์บ็อกซ์ ขึ้นมาโดยร่วมมือกับ 3 กระทรวง ได้แก่ แรงงาน สาธารณสุข และมหาดไทย  ห้ามปิดโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของคู่แข่งต่างประเทศยังใช้ระบบแบบเจอผู้ป่วยแล้วให้หยุดงาน ปิดโรงงาน จึงทำให้การส่งออกของไทยยังดีกว่าประเทศคู่แข่งอื่น ๆ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับเงินประกันสังคม นโยบายต่าง ๆ ที่ได้มอบนโยบายไว้ให้กับผู้ใช้แรงงานให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น

                หลังจากนั้น สหภาพแรงงานรถยนต์มิตซูบิชิ แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่ในวาระต่าง ๆ ของการประชุมในครั้งนี้ต่อไป ในเรื่องขอมติให้สภาภาพแรงงานเป็นผู้ดำเนินการแทนสมาชิกในการแจ้งข้อเรียกร้องการเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ 2518 ต่อนายจ้าง เรื่องขอมติให้สหภาพแรงงานดำเนินการอันอาจกระทบกระเทือนถึงส่วนได้เสียของสมาชิกเป็นส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ 2518 มาตรา 103 (2)  เรื่องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ให้สัมภาษณ์แรงงานรถยนต์ มิตซูบิชิแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อนายจ้างได้โดยตรง หรือฟ้องคดีแทนสมาชิกของสหภาพแรงงานได้ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือประเพณีปฏิบัติโดยไม่ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการสภาพการจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามประเพณีปฏิบัติ รวมถึงเรื่องอื่นๆเป็นต้น


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ