saostar

Banner โฆษณา

ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี ภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาค วันรวมน้ำใจชาวอำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชาร่วมกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จัดงาน วันรวมน้ำใจชาวอำเภอศรีราชา ภายใต้สโลแกน ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปร่วมงานวัน มัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดชลบุรีขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-19 เมษายนนี้

                วันนี้ ( 17 มีนาคม 2566) นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ปาลิกา กณิศาเตชสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จัดงาน “วันรวมน้ำใจชาวอำเภอศรีราชา ในสโลแกนที่ว่า “ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี เพื่อนำไปออกบูธกิจกรรมเนื่องในงานประเพณี “มัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-19 เมษายนนี้ รวมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาจะนำสิ่งของที่บริจาคไปร่วมออกบูธกิจกรรมภายในงาน “กองข้าวอำเภอศรีราชา” ที่อำเภอศรีราชาจะร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานด้วย โดยได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในการรับมอบเงินและสิ่งของ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมกันบริจาคให้ กันเป็นจำนวนมากอีกด้วย ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ – 18 เมษายนนี้ต่อไป

นายวรจักร สถาพรภิญโญ  นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ในวันนี้ทางอำเภอศรีราชา ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จัดงานวันรวมน้ำใจชาวอำเภอศรีราชาขึ้น เพื่อที่จะรับบริจาคเงินและสิ่งของ นำไปจัดงาน มัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวจังหวัดชลบุรีขึ้น ในวันที่ 11-19 เมษายนนี้ รวมถึงกิจกรรมที่อำเภอศรีราชา ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา จะจัดงานวันกองข้าว และทางกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ก็จะมีการออกบูธของกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ขึ้นในงานดังกล่าวด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีราชา หน่วยงาน ห้างร้าน มาร่วมบริจาค เพื่อจะนำของรางวัลนั้นไปร่วมมอบความสุขให้กับประชาชน โดยมีสโลแกนว่า “ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี” เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญกับเรา เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขและประทับใจกลับไป ซึ่งสามารถมาร่วมกันบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่จะถึงนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ