saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลตำบลบางพระจัดแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยประทาน หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล

เทศบาลตำบลบางพระจัดแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยประทาน หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกและการขยายพันธุ์นกกรงหัวจุก สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่คณะผู้เลี้ยง  และเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกไปสู่สาธารณชน

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2566) หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงถ้วยประทาน หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายทรงกลด ภู่ทอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นายเอกรัฐ เกตุวัตถา กำนันตำบลบางพระ นายสมเกียรติ เกตุวัตถา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้ใหญ่บ้าน และนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ที่ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดการแข่งขันนกกรงหัวจุกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านในเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกและการขยายพันธุ์ เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในหมู่คณะผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุกไปสู่สาธารณชน  เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบอาชีพให้มีรายได้จากการผลิตอุปกรณ์ การเลี้ยงนก และจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบางพระ

ซึ่งนกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อฟังเสียงร้องอันไพเราะ และเพื่อการประชันเสียงร้อง เช่นเดียวกับนกเขาชวา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงนกกรงหัวจุกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมถึงมีการจัดการแข่งขันประชันเสียงร้องนกกรงหัวจุกในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนหม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล เป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และให้โอวาทกับนักกีฬาทุกคนด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ