saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง เซ็น MOU เป็นท่าเรือพี่น้อง กับท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้อง (Sister Port) แบบ Online ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง  ประเทศไทย และท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการค้า และการขนส่งร่วมกัน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาโอกาสทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสมัยใหม่ การขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์ รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ในฐานะ Sister Port

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้อง (Sister Port) ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน พร้อมด้วย นางเจียว เซียวเซียว ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  ผู้แทนหอการค้าไทยจีน ผู้แทนจากส่วนราชการท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ (TICTA) ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบางแสน โรงแรม Oakwood Hotel & Residence Sriracha จังหวัดชลบุรี

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองท่าเรือจะได้เริ่มพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการขนส่ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และร่วมกันพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการค้าไทย – จีนที่เพิ่มขึ้น และเป็นการสานความสัมพันธ์ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน ได้เห็นชอบและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้องครั้งนี้ เป็นการกำหนดมาตรการความร่วมมืออันสร้างประโยชน์ เพื่อให้ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน และท่าเรือแหลมฉบัง สามารถส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการค้า และการขนส่งร่วมกัน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาโอกาสทางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสมัยใหม่ การขนส่งสินค้า และระบบโลจิสติกส์ รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ในฐานะ Sister Port

ผู้อำนวยการการท่าเรือฯ กล่าวอีกว่า ท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน ถือเป็นท่าเรือชั้นนำที่มีขีดความสามารถสูง ไม่เพียงเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่มีการขนส่งสินค้าตามช่องทางสายไหม และมีสัมพันธ์อันดี กับท่าเรือมากกว่า 90 แห่งทั่วโลก และเมื่อท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ที่ในอนาคตจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้ 18 ล้านทีอียู และการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองท่าเรือจะได้เริ่มต้นดำเนินการความร่วมมือเป็นท่าเรือพี่น้อง และร่วมกันพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และเพื่อพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้มีความก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ในนามผู้แทนผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง มีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โดยการดำเนินการครั้งนี้ จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างท่าเรือทั้งสอง รวมทั้ง ส่งเสริมบทบาทการเพิ่มขีดความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ อีกทั้ง การประสานความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพที่ส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของทุกท่านในที่นี้ 

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือท่าเรือพี่น้อง ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสทางการค้า โลจิสติกส์ และธุรกิจร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองท่าเรือ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกันและกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างสองประเทศ รวมทั้ง การทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างกัน และส่งเสริม แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การฝึกอบรมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้ง ยังเป็นส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือเมืองเซี่ยเหมิน อีกด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ