saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ ร่วม ส ว่ายน้ำฯ และนครแหลมฉบัง จัดโครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ ปีที่ 4

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ และเทศบาลนครแหลมฉบัง สานต่อความร่วมมือโครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำปีที่ 4 ประจำปี 2566 มุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กแหลมฉบังกลุ่มเป้าหมาย 300 คน ว่ายน้ำเป็น ลดความสูญเสียจากการจมน้ำ

วันนี้ ( 20 เมษายน 2566 ) ที่สระว่ายน้ำ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พล.อ.ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ประธานบริหารโครงการพิเศษสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย คุณจิระเมศร์  ธนกุลอธิโรจน์ ประธานภาคกลาง 1 คุณอรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี 2566

โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสียชีวิตจากการจมน้ำของประชาชนและเยาวชนของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้ริเริ่มโครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีอายุ 6 – 15 ปี จำนวน 300 คน ได้มีโอกาสฝึกฝนเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำโดยครูสอนว่ายน้ำที่เป็นบุคลากรของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อช่วยลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชนไทย พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำมากยิ่งขึ้น

โครงการ ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำปีที่ 4 ประจำปี 2566 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 9 เดือน ตั้งแต่ มกราคม ถึง กันยายน 2566 โดยจัดการสอนว่ายน้ำให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 –14 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา การจัดเวลาการเรียนจำนวน 10 ชั่วโมง โดยมีผลลัพธ์ที่คาดหวังคือเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้การช่วยชีวิตทางน้ำให้กับเยาวชนเพื่อเอาชีวิตรอดและลดอุบัติเหตุจากการจมน้ำในช่วงปิดเทอม ตามเกณฑ์ชี้วัดของหลักสูตรที่กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยตั้งแต่ปี 2563-2565 มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบังมีนโยบายเกี่ยวกับการให้เยาวชนในพื้นที่นครแหลมฉบังได้มีทักษะการว่ายน้ำ โดยมีแนวทางว่าเด็กชาวแหลมฉบังจะไม่จมน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง 3 แห่งเด็กในโรงเรียนของเราจะต้องว่ายน้ำเป็น ซึ่งในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้นำเด็กที่ยังไม่มีโอกาสฝึกสอนการว่ายน้ำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในอนาคตต่อๆไปเราจะต้องมีการจัดขึ้นทุกปีซึ่งเรามีสถานที่พร้อมรวมทั้งในอนาคตจะเพิ่มสระว่ายน้ำขึ้นมาเพื่อจะรองรับการเจริญเติบโตของคนที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่แหลมฉบังซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีจะมียอดผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำปีหนึ่งหลายร้อยคนทั่วประเทศทางเทศบาลนครแหลมฉบังจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องนี้ รวมทั้งจะต่อยอดจากเด็กที่ได้รับการฝึกให้ว่ายน้ำเป็นจะเพิ่มระดับไปเป็นฝึกเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ต่อไป

คุณอรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทไทยออยล์ได้ร่วมกับสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครแหลมฉบังได้ร่วมมือการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 4 ปีเพื่อลดวิกฤตอัตราการจมน้ำของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเราได้โฟกัสกลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่นครแหลมฉบัง โดยนำผู้เชี่ยวชาญทางการว่ายน้ำและผู้มีความรู้นำมาฝึกสอนให้กับเด็กและเยาวชนและอยากให้เด็กที่มาเรียนได้เข้าคอร์สให้ครบทั้ง 10 ครั้งเราจะมีใบประกาศรับรองให้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดในโอกาสต่อๆไป ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะช่วยลดการจมน้ำของเด็กและเยาวชน จะได้มีทักษะการว่ายน้ำและการช่วยเหลือผู้อื่น หากประสบเหตุพบบุคคลจมน้ำจะได้มีพื้นฐานในการช่วยเหลือต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ