saostar

Banner โฆษณา

แห่พญายมบวงสรวงองค์พญายม บางพระ หนึ่งเดียวในโลก

เทศบาลตำบลบางพระจัดงานบวงสรวงองค์พญายม บางพระ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก นำองค์พญายมไปลอยทะเล เชื่อช่วยให้หมดทุกข์หมดโศกไร้โรคภัย ประชาชน นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก 

วันนี้ ( 18 เม.ย. 66) ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  ชายทะเลบางพระ เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พญายม ในงานประเพณีแห่ “องค์พญายม” บางพระ หนึ่งเดียวในโลกและวันไหลบางพระ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลบางพระ  โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวบางพระเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในปีนี้องค์พญายมเป็นภาคเทวดาหน้าตาใจดี นั่งห้อยขาข้างเดียว มือขวาถือบ่วงจับวิญญาณ มือซ้ายถือไม้เท้าหัวกระโหลก

ขบวนแห่องค์พญายม จากบริเวณศูนย์เยาวชนบางพระไปรอบตลาดบางพระ ก่อนนำไปลอยทะเลเพื่อปล่อยสิ่งชั่วร้าย ซึ่งในขบวนแห่นั้น มีชุมชนและหน่วยงานเอกชนต่างส่งรถแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้จำนวน 32 ขบวน

สำหรับประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระนั้น เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นแห่งเดียวในโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบางพระว่าสามารถสะเดาะเคราะห์ และปล่อยสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ การแห่องค์พญายม ในวันสงกรานต์นั้นจากเป็นความเชื่อของชาวบางพระตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ซึ่งเดิมนั้นตำบลบางพระนั้น เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่เลียบชายฝั่งทะเล โดยมีชาวบ้านยืดอาชีพ ทำการประมงเป็นหลัก จนอยู่มาวันหนึ่ง ได้เกิด มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อหิวา ที่ทำให้ชาวบ้าน และสัตว์เลี้ยงต้องล้มป่วยและตายไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่มีทางที่จะแก้ไขได้เลย แต่อยู่มาวันหนึ่ง ได้มีชาวบ้านเกิด นิมิต ว่าการที่จะลบล้างให้ชาวบ้านตำบลบางพระได้พ้นภัย จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้ก็คือ การสร้างองค์พญายมผู้เป็นใหญ่ ขึ้นมาเพื่อทำการสะเดาะเคราะห์ พร้อมทั้งนำเครื่องบวงสรวงมาเซ่นไหว้ แล้วแห่นำไปทั่วหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านทุกคน มารวมตัวกันที่บริเวณ กลางลานหมู่บ้าน เพื่อเป็นการทำพิธีขอขมาลาโทษ ต่อองค์พญายม ผู้เป็นใหญ่และทำการปล่อยองค์พญายมออกสู่ทะเล 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ