saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน  ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ของสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2566 ) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน  ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ โดยมี นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา  นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เจ้าหน้าที่จากประมงจังหวัดชลบุรี  สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำชลบุรี หน่วยป้องกันและปราบปรามทะเลชลบุรี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลเมืองศรีราชา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนชาวศรีราชา อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  เข้าร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วย จำนวน 320,000 ตัว ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของประมงท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการประมงพื้นบ้านชายฝั่งให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติบนพื้นฐานของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หลังจากพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้วเสร็จ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย โครงการส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมือง นำเยี่ยมชม โดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ทั้งนี้สะพานลอยน้ำฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 1,000 คนต่อวัน โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่จะถึงนี้อีกด้วย


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ