saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง รัชกาลที่ 10

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเปิดรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  ณ จุดรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์  โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  โดยมี นายแพทย์จรุง อุคพัชญ์สกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะผู้บริหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเข้าร่วม

                ซึ่งภายในงานมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งมีการแจกข้าวสารให้กับประชาชนที่มาร่วมในงาน และการร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา ณ จุดรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้มาให้บริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก

                เนื่องในโอกาส  วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และ พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน 


 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ