saostar

Banner โฆษณา

อบจ ชลบุรีเปิดงานเสน่ห์เมืองชลครั้งที่ 4 เสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดงาน เสน่ห์เมืองชล ครั้งที่ 4  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วิถีถิ่น และอาหารการกินให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

วันนี้ 18 สิงหาคม 2566 ที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดงานเสน่ห์เมืองชล ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 สิงหาคม 2566 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้น แล้วเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใน แต่ละอำเภอของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วิถีถิ่น และอาหารการกินให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในประเทศสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเพิ่มมากขึ้น อันนำมาซึ่งกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและในภาพรวมของประเทศ

ภายในงานมีการจัดบูธกิจกรรมชุมชน workshop สินค้าพื้นบ้าน ร้านค้าชุมชน food truck การแสดงรูปภาพถ่ายย้อนยุคของเมืองศรีราชา การจำลองประเพณีกองข้าว การแสดงรำวงย้อนยุค บูธกิจกรรมสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงบนเวที ดนตรี กวีศิลป์ การแข่งขันชกมวยตับจาก การแสดงแสงสีเสียง รวมทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปิน เต้ย อภิวัฒน์ ศิลปิน 1 MILL ศิลปินแว่นใหญ่และ Mon Monik

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ