saostar

Banner โฆษณา

"น้องก้านพลู"ธัญญ์รัศม์ สุนิพัฒน์ คว้ามง ธิดาสับปะรดหวานฉ่ำศรีราชา

"น้องก้านพลู"นางสาวธัญญ์รัศม์ สุนิพัฒน์ สาวงามจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึง คว้ามงกุฎการประกวดธิดาสับปะรดหวานฉ่ำ ภายในงานสับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชา" ครั้งที่ ส่วน นางสาวภิรัณญา กลิ่นสุคนธ์ จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพระ คว้ารางวัลขวัญใจสื่อมวลชน

                ที่ สนามบินเก่าเครือสหพัฒน์ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐ์ปาลิกา กณิสาเตชสิทธิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา  จัดกิจกรรมการประกวดธิดาสับปะรด ภายในงาน “สับปะรดหวานฉ่ำ ของดีศรีราชา" ครั้งที่ 4  โดยในครั้งนี้ มีสาวงามที่หน่วยงานและภาคเอกชน ห้างร้านส่งเข้าประกวด ประชันความงามและความสามารถ ทั้งหมด 22 คน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน เข้าร่วมการตัดสิน ซึ่งการประกวดในรอบแรกจะคัดให้เหลือ 10  คน จากนั้นจะตอบคำถามจากคณะกรรมการ และคัดเลือกเหลือ 6 คนสุดท้าย จากนั้นสาวงามต้องตอบคำถามจากคณะกรรมการอีกครั้ง เพื่อตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

ผู้ได้รับรางวัลการประกวดธิดาสับปะรด อำเภอศรีราชา ประจำปี 2566ได้แก่ "น้องก้านพลู"นางสาวธัญญ์รัศม์ สุนิพัฒน์ จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบึง   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศิริภัสสร จิตต์สะอาด จากร้านเช่าชุดสวยสบัด ชลบุรี  รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่  นางสาวกัญกนิษฐ์ มั่งมี  จากเทศบาลตำบลบางพระ  รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน  ซึ่งตัดสินจากสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงาน  ได้แก่ นางสาวภิรัณญา กลิ่นสุคนธ์ จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางพระ และรางวัลขวัญใจมหาชน ซึ่งตัดสินคะแนนจากจำนวนลูกโป่งที่ผู้เข้าร่วมงานมามอบให้ ได้แก่นางสาวเบญจมาศ ผาติเสนะ จากบริษัท ทรัพย์ทองเพียร การโยธา จำกัด

                ซึ่งหลังจากนี้ สาวงามที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกาชาดอำเภอศรีราชา ในการช่วยประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไปเข้าเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมกับกาชาดอำเภอศรีราชาต่อไปด้วย 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ