saostar

Banner โฆษณา

ชิงเปรต แย่งชิงอาหาร ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ชมรมชาวใต้ศรีราชา


ชมรมชาวใต้ศรีราชา จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ สืบสานวัฒนธรมมท้องถิ่นของคนภาคใต้  ประเพณีชิงเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศล ให้เป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่ได้มาร่วมทำบุญ และมีการแย่งชิงอาหารที่เพราะเชื่อว่าจะได้กุศลและสิริมงคล

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ที่ วัดจุกกะเฌอ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  นายชำนาญ ขาวทอง  ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายเชาวลิตร แสงอุทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวนริศรา ทิพยางกูร  ปลัดอำเภอศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมในพิธีเปิดงาน

โดยในงานมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 60 ทุน พร้อมการแสดงจากชมรมลีลาศศรีราชาและชมรมดนตรีในสวนชุด "ไลน์แดนซ์รำวงเวียนครก"  , การแสดงจากนักเรียน รร.วัดจุกกะเฌอ ชุด "ชวนน้องล่องใต้"  และการแสดงจากลูกหลานชาวใต้ ชุด "รำมโนราห์ตัวอ่อน" พร้อมขบวนแห่หมรับ พิธีชิงเปรต และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้านด้วย

สำหรับประเพณี สารทเดือนสิบเป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องน้องชาวใต้ และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดชลบุรี และใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

โดยพิธีชิงเปรตนั้นจะเริ่มขึ้นหลังจากเสร็จจากการฉลองหมรับและถวายภัตตาหารแล้ว ก็จะนำขนมบางส่วนไปวางไว้บนแท่นกลางลาน เรียกว่า ตั้งเปรต เพื่อแผ่ส่วนกุศล ให้เป็นทานแก่ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติหรือญาติไม่ได้มาร่วมทำบุญได้รับอาหารที่วางไว้ แล้วจะนำสายสิญจน์ที่ได้บังสุกุลแล้ว มาผูกเพื่อแผ่ส่วนกุศล หลังจากนั้น ทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็จะมาล้อมแท่นที่วางอาหารไว้ ก่อนจะเข้าไปแย่งชิงกันอย่างสนุกสนานคึกคัก แล้วนำมาแบ่งกันกิน  เพราะความเชื่อว่า ของที่เหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หากได้ไปกินก็จะได้กุศลแรงเป็นสิริมงคล  หลังจากนั้นมีการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน แย่งชิงธงกัน เป็นที่สนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ