saostar

Banner โฆษณา

ชลบุรีจัดงาน Amazing Seafood Festival 2023 กระตุ้นท่องเที่ยว


จังหวัดชลบุรี  โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี   เชิญชวนทุกคนมาแซ่บ  ซี๊ดกับอาหารทะเลสดใหม่ รสชาติจัดจ้าน กว่า 100 ร้านค้า  ในงาน  Amazing Seafood Festival 2023  ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (25 พ.ย.66) นายธวัชชัย  ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Amazing Seafood Festival 2023 ว่า  จังหวัดชลบุรีมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น  ตามนโยบายของรัฐบาล คือ Gastronomy Tourism โดยการขับเคลื่อน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน  ดังนั้น ทางจังหวัดชลบุรี  โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี   จึงได้จัดงาน Amazing Seafood Festival 2023 ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังชลบุรีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว ทำให้ระบบเศรษฐกิจในชลบุรีขับเคลื่อนได้ต่อเนื่อง    

สำหรับบรรยากาศภายในงาน  เป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาร่วมเที่ยว ชม  ช้อป กันเป็นจำนวนมาก  โดยการจัดงาน Amazing Seafood Festival 2023  ได้นำเอาความน่าสนใจของอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ชื่อว่าสดใหม่ รสชาติจัดจ้าน และมีวิถีประมงพื้นบ้านที่น่าสนใจ มาผนวกรวมกับเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา มาเป็นจุดเด่นในการจัดงาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ได้สนุกสนานกับการเลือกชิม ช้อปอาหารทะเลสดใหม่ และยังมีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปมาให้เลือกชิมช้อปเป็นของฝาก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 3 วัน โดยในวันที่ 25 พบกับ “หญิง ธิติกานต์” / วันที่ 26 พบกับ “WanYai แว่นใหญ่” / วันที่ 27 พบกับ เรนิษา  ตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ อีกมากมายข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ