saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีจับมือจัดงาน "วันครู" ยิ่งใหญ่

ครั้งแรก !!  โรงเรียนภาคเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบของจังหวัดชลบุรี จับมือร่วมกัน จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567  อย่างยิ่งใหญ่ ครูร่วมงานกว่า 1,500 คน  

วันนี้ ( 16 ม.ค.67) ที่ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ บาทหลวง ยอแซฟ ดร.ลือชัย จันทร์โป๊  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์และคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ  การจัดงานวันครูในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของโรงเรียนในภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดชลบุรี ทั้งในระบบและนอกระบบ  ได้มีการประสานร่วมมือกัน จัดงานวันครู เป็นครั้งแรกของจังหวัดชลบุรี และจัดได้อย่างยิ่งใหญ่  โดยมีคณะครูเข้าร่วมงานกว่า 1,500  คน  

 ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้น นายพีระ สุนทรรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นางสาวนภนัฏ นวลใย  รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ขึ้นอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี   นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล  ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆให้กับคณะครูกว่า 700 คน  และในโอกาสเดียวกัน  เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ได้เข้ารับรางวัล  เจ้าภาพการแข่งขันทักษะงานวิชาการภาพตะวันออก ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นคนแรกอีกด้วย      

 นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล  ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า  วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี จัดเป็น  วันครูแห่งชาติ  ซึ่งวันครูนั้นเริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 2500  ดังนั้นในปีนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่ 68  สำหรับในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  มีหน่วยงานทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันครูหลายแห่ง  แต่ในส่วนของโรงเรียนภาคเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ได้มีการจัดขึ้นที่ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรก ที่ทางโรงเรียนภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันจัดงานขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งปกติที่ผ่านมา จะไปร่วมจัดงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว  ครูในโรงเรียนเอกชน ก็ถือว่าเป็นบุคคลากร ทีมีความสำคัญ และอยู่คู่กับสังคมชาวไทยมาช้านาน  รวมทั้งได้สร้างผลงานและผลิตเยาวชน ที่ดี มีคุณภาพออกมามากมาย ดังนั้นครูเอกชนจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  

 สำหรับจุดประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อให้  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต บุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดทำพิธีบูชาบูรพาจารย์  ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่งานวันครูจะต้องมี  อันดับที่สอง เรื่องของการสร้างความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน  สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ในเรื่องของการจัดการเรียนสอนในยุคปัจจุบัน  และอันดับสาม ต้องการเชิดชูเกียรติครูที่ทำความดี ครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี  ซึ่งได้มีการคัดเลือกครูเอกชนทั้งจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,000 คน โดยจะมีครูที่ได้รับรางวัลประมาณ 750 คนเท่านั้น ซึ่งภายในงาน ยังได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งทาง  โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงคณะครูที่มาร่วมงานทั้งหมดกว่า 1,500 คน    หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขั้นกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยร่วมกัน

 นายศุภมิตร ยังได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้ประกอบอาชีพครูทุกคนอีกว่า " อาชีพใดๆทุกอาชีพบนโลกใบนี้ ทุกอาชีพมีความสำคัญ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความสำคัญอย่างยิ่ง คือการสร้างชีวิตคน เริ่มต้นให้ความรู้ ก็คือครู ทุกคนต้องมีครู เกิดมาทุกคนต้องมีครู  ดังนั้นความเป็นครูจะยั่งยืนอยู่ในใจลูกศิษย์ตลอดไป ตั้งแต่เริ่มความเป็นครู จนถึงวินาทีสุดท้าย ครูจึงถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญของชาติ  หรือเรียกได้ว่าครูเป็นปูชณียบุคคลของชาติก็ว่าได้  พระคุณของแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ  ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก  ทำให้เราเป็นคนดี แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  การเรียนการสอนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากอดีตที่สอนตามห้องเรียนขนาดกลางไปถึงใหญ่ แต่ตอนนี้ต้องกลายเป็นการสอนในห้องกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ผ่านสัญญาณอินเตอร์เนต ที่กว้างใหญ่ไพศาล  โดยเฉพาะช่วงหลังเกิดสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาด ทำให้ต้องปรับการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นครูต้องมีการปรับเปลี่ยน การเรียนการสอนจึงต้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกแห่ง”   นายศุภมิตร กล่าวในที่สุด
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ