saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าชล เปิดบอลณครแหลมคัพ ครั้งที่ 1

องผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลณครแหลมคัพ ครั้งที่ 1ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพร่างกายที่ดี และนำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งไปส่งเสริมทักษะทางกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง

วันนี้ 23 มีนาคม 2567 นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ณครแหลม คัพ ครั้งที่ 1 โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายสันติ ศิริตันหยง นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรี นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายจัดการแข่งขัน และนักกีฬา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ณครแหลม คัพ ครั้งที่ 1จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันจำนวน 20 ทีม นักกีฬาฟุตบอล 300 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพร่างกายที่ดี  

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด  

3. เพื่อให้ประชาชนได้แสดงถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้เกิดการสร้างการใช้จ่ายในพื้นที่จากการจัดการแข่งขัน ณครแหลม คัพ ครั้งที่ 1

5. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งไปส่งเสริมทักษะทางกีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ