saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์มอบเงินเยียวยาน้ำมันดิบรั่วไหล กว่า 30 ล้านบาท

กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วลงทะเล กลุ่มสุดท้าย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงแพหอย จำนวน 120 ราย เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (14 มี.ค.) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อันประกอบไปด้วย นายพงษ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี ในฐานะเลขานุการและคณะทำงานติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพหอยแมลงภู่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

สำหรับวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นครั้งที่ 4 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลุ่มสุดท้ายที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนอันประกอบไปด้วย ผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้เพาะเลี้ยงหอยที่คงเหลือ ผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ในพื้นที่บ้านอ่าวอุดม บ้านแหลมฉบัง บางพระ และศรีราชา อาทิ ค้าขายทั่วไปและแผงลอย รับจ้างทั่วไป ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 120 ราย เป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ไปแล้วรวมทั้งสิ้น 595 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 17,265,700 บาท

หลังจากนี้ บริษัทไทยออยล์จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการร่วมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเล เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ