saostar

Banner โฆษณา

วันรวมน้ำใจ อำเภอศรีราชา บริจาคเงินและสิ่งของช่วยกาชาดจังหวัดชลบุรี

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ใน วันรวมน้ำใจชาวศรีราชา เพื่อนำไปร่วมในการจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี
วันนี้ (12 มี.ค.67 ) ที่อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นางโสภา สงวนหงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา ร่วมใจกันจัดงานวันร่วมน้ำใจชาวศรีราชา ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมน้ำใจจากหน่วยงานรัฐ เอกชน นักธุรกิจ และประชาชน มอบสิ่งของ เครื่องใช้ และเงินบริจาคจากองค์กรต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อจะได้นำไปร่วมในการจัดกิจกรรมของกาชาดจังหวัดชลบุรี ภายในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี
โดยอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปออกร้านกิจกรรมของกาชาดอำเภอศรีราชา ในงานประเพณีวันกองข้าว ศรีราชา ในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึง เพื่อนำรายได้จากการออกร้านไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไป

ด้วยจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ในห้วงเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยรวมกิจกรรมนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ และงานกาชาด ซึ่งในปีนี้จังหวัดชลบุรีกำหนดจัดงานในวันที่ 11-19 เมษายน โดยภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่สงกรานต์พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดง ทางวัฒนธรรม นิทรรศการ และการออกร้านมัจฉากาชาด เป็นต้น นอกจากนี้อำเภอศรีราชาได้ร่วมกับเทศบาลเมือง ศรีราชา จัดงานสงกรานต์ศรีมหาราชา และงานประเพณีกองข้าว ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน ภายในงานจะมีการออกร้านกาชาด การแสดงต่างๆและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไปทำนุบำรุงสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมถึงการช่วยเหลือสังคม และการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และขาดแคลนในโอกาสต่างๆ จึงได้จัดวันรวมน้ำใจอำเภอศรีราชาขึ้น เพื่อให้ชาวศรีราชาที่มีจิตศรัทธา ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสำหรับเป็นของรางวัลในการจัดงานประเพณีดังกล่าว 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ