saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าชลฯ ให้แนวทางแก้น้ำท่วมสองจุดใหญ่ เชื่อสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รุดตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในเขตอำเภอศรีราชา พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้ข้อสรุปการแก้ไขให้ปัญหาในจุดหมู่บ้านอัมพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองได้แล้ว เชื่อปัญหาน้ำท่วมจะหมดไป

วันนี้ (พ.20 มี.ค.67) เวลา 15.00 น. นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาพร้อมกับ นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่  เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาที่เกิดเหตุน้ำท่วมขังและแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว  โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงที่ 12 เจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษ มอเตอร์เวย์นายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยจุดที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษได้แก่จุดน้ำท่วมโค้งหนองน้ำดำ หมู่บ้านอำพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จุดพื้นที่ หมู่ 3 ริมถนนหน้าสวนเสือศรีราชา ตำบลหนองขาม เพื่อไปมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัย และที่หน้านิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง 1บริเวณอุโมงค์ทางลอดนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1

                โดยผลสรุปของการลงพื้นที่ในครั้ง นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สรุปว่า ในส่วนของโครงการหมู่บ้านอัมพรเพลส หมู่บ้านเดอะพลัส หมู่ 5 ตำบลสุรศักดิ์นั้น เบื้องต้นทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้ออกแบบการแก้ปัญหา และอนุมัติงบประมาณผ่านสภาไว้แล้ว โดยทางหมู่บ้านได้อนุมัติพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านเดอะพลัสให้กับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อไปดำเนินการจัดทำโครงการท่อลอดระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำจากคลองข้างหมู่บ้านอัมพรเพลสให้ลงมาสู่คลองข้างหมู่บ้านเดอะพลัส เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการระบายน้ำให้ดีที่สุด รวมทั้งการลอกคลองให้มีระดับที่ลึกมากขึ้น ซึ่งเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์สามารถดำเนินการได้ทันที แต่ในเรื่องการลงนามในสัญญาให้หยุดไว้เพื่อรอกระบวนการส่งมอบที่ดินของหมู่บ้านให้กับเทศบาลฯเสร็จสิ้นเสียก่อน และยังต้องรอแบบแปลนแผนผัง จำนวนเนื้อที่ที่โครงการจะยกให้เทศบาลฯ และรายงานการประชุมของลูกบ้านตามกฎหมายที่ดินก่อน ซึ่งจะทำให้ระบบการระบายของหมู่บ้านดีขึ้นตามลำดับ

                ด้าน นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า หลังจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่มาให้แนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนั้น ได้ข้อสรุปการแก้ไขว่า ในส่วนของหมู่บ้านอัมพรเพลสและหมู่บ้านเดอะพลัสนั้น ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จะขุดท่อลอดขนาดใหญ่เพื่อจะระบายน้ำออกมาจากหมู่บ้านอัมพรเพลส เพื่อที่จะมาเข้าลำลางสาธารณะ แล้วไปเชื่อมต่อกับท่อลอดใต้ถนนสายศรีราชา-สวนเสือ หน้าหมู่บ้าน ทางกรมทางหลวงจะทำการขยายท่อออกเพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปลายน้ำที่มีการรุกล้ำลำรางสาธารณะก็จะมีการรื้อถอนที่รุกล้ำออกไป ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 เชื่อมไปยังด่านเก็บเงินหนองขามให้ระบายไปฝั่งห้วยเฝ้า ตอนนี้ทางมอเตอร์เวย์จะขยายท่อลอดมอเตอร์เวย์จาก 2 เซลล์ เป็น 3 เซลล์ แล้วระบายน้ำออกไป ส่วนกรมทางหลวงจะขยายทางให้ใหญ่ขึ้น เพื่อระบายไปอยู่ในจุดที่สอง และส่วนที่สามได้มีการสำรวจพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง  ก็จะมีแนวทางเชื่อมต่อกับลำรางสาธารณะ ทางอำเภอศรีราชาก็จะทำเป็นท่อลอด ทำท่อขยายข้าง หรือจำเป็นพื้นที่แก้มลิงตรงนั้น เพื่อรองรับน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้สามจุด ซึ่งจะทำให้การระบายน้ำในพื้นที่นี้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ