saostar

Banner โฆษณา

เกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จัดงาน แปซิฟิค ฟลอร่า 2024

เกษตรจังหวัดชลบุรี ร่วมแปซิฟิคพาร์คศรีราชา จัดงาน  แปซิฟิค ฟลอร่า 2024 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ( 23 พ.ค. 67) ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงาน แปซิฟิค ฟลอร่า 2024 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม นี้ โดยได้จัดพิธีเปิดงานในวันนี้ โดยมี นายนพรัต์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน และนายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี ในนามคณะผู้จัดงาน กล่าวรายงายวัตถุประสงค์ ให้กับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วม ที่ ลานโปรโมชั้น ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

โดยจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด เช่น กล้วยไม้ ชวนชม ลิ้นมังกร สับปะรดสี โชคเก้าชั้น โดยเฉพาะกล้วยไม้ของจังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ปลูกที่สำคัญอยู่ในอำเภอศรีราชา มาตั้งแต่ปี 2515 และเป็นที่รู้จักกันในนามกล้วยไม้ศรีราชา แม้ว่าปัจจุบันการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมลดลง หากยังคงมีเกษตรกรที่มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับชลบุรี วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มกลัวยไม้ศรีราชา วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับศรีราชา ซึ่งมีกิจกรรมการจำหน่าย ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ

เนื่องจากแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของชลบุรี มีความได้เปรียบที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก จึงมีศักยภาพด้านการตลาด และนอกจากนี้ ในห่วงโซ่การผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกมากมายที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม นี้ ซึ่งจะมีกิจกรรม ต่างๆ เช่น การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก 6 ประเภท 2 สกุล การโชว์สุดยอดบอนไซ ราคาหลักแสน การอบรมด้านการเกษตร การแจกเมล็ดพันธุ์ผัก การจำหน่ายสินค้าเกษตรจาก Young Smart Farmer การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และอุปกรณ์การเกษตร

 
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ