saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง ห่วงใยสุขภาพประชาชน เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 7

เทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งต่อผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ได้รับการรักษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการให้กับประชาชน โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อเวลาประมาณ 9.30 นวันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 เทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 7  ขึ้น โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  พร้อมมอบป้ายประกาศนียบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 36 หน่วยงาน ที่มาร่วมสนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก เทศบาลนครแหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จากการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง  เทศบาลนครแหลมฉบังจึงมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาเป็นเมืองที่ทันสมัย ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังมีศักยภาพที่จะรองรับความเจริญในครั้งนี้  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสาธารณสุข  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และส่งต่อผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ได้รับการรักษา เพื่อให้ความรู้เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบบูรณาการให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด และให้ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลด้านการรับบริการสาธารณสุข

ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนทั้ง 23 ชุมชนได้เข้ามาใช้บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลชื่อดัง รวมทั้งสถาบันการแพทย์ ทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน ที่นำเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในครั้งนี้
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ