saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล

กลุ่มไทยออยล์ สานต่อความร่วมมือโครงการ “ไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล” ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และบริษัท สปอร์ตเซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มไทยออยล์ มุ่งส่งเสริมทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพ ผ่านการจัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง รวมทั้งจัดตั้งโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล หลักสูตร FAT G Diploma ให้กับบุคลากรผู้สอนวิชาพละศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่แหลมฉบัง เพื่อยกระดับศักยภาพความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอลของครูผู้สอนให้มีมาตรฐานอย่างถูกต้อง

โดยในปี 2567 กลุ่มไทยออยล์ ได้ดำเนินการกิจกรรมคลินิกฟุตบอลเยาวชนรอบกลุ่มไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ให้กับเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบัง ในวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศรีราชา อารีน่า สปอร์ตคลับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการต่อยอดทักษะและองค์ความรู้พื้นฐานด้านกีฬาฟุตบอลจากคลินิกฟุตบอลเชิงรุกในปีที่ผ่านมา และสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา อีกทั้ง ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ในการนำผู้ฝึกสอนระดับชาติ พร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาร่วมให้ความองค์ความรู้ และทักษะด้านกีฬาฟุตบอล อีกทั้ง ได้นำหลักสูตรการฝึกสอนที่ได้รับมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มาให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่แหลมฉบังเพื่อวางรากฐานการสร้างความแข็งแกร่งสู่การเป็นนักฟุตบอลระดับชาติ ผ่านโครงการ “FIFA for School” ทั้งนี้ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 180 คน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ