saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัดงานแถลงข่าวมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง


เทศบาลนครแหลมฉบังจัดงานแถลงข่าวมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบังครั้งที่ 7 พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตรภาครัฐภาคเอกชนและโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบ บูรณาการ และให้ความรู้และข้อมูลด้านการรับบริการสาธารณสุข

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นางจินดา  ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  เป็นประธานงานแถลงข่าวมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 7 พร้อมด้วยกลุ่มพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ร่วมแถลงข่าว โดยมีนายนพรัตน์  ศรีพรหม  นายอำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ สำหรับงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี  

ปัจจุบันพื้นที่แหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  ในส่วนของเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งถือเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เนื่องจากมีการพัฒนาท่าเรือ

น้ำลึกแหลมฉบัง และมีการพัฒนาเมืองใหม่เป็นเมืองที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาเป็น Smart city เป็นเมืองที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง มีศักยภาพที่จะรองรับความเจริญ  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสาธารณสุข 

สำหรับโครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี เผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพแบบ บูรณาการ และให้ความรู้และข้อมูลด้านการรับบริการสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิด หากพบผู้ใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการรักษา ก็พร้อมที่จะส่งต่อไปยังพันธมิตร เพื่อทำการรักษาต่อไป

ซึ่งในปีนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลเข้าร่วมงาน จำนวน 38 หน่วยงาน กว่า 50 บูธ อาทิเช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี , โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลสมิติเวช ,โรงพยาบาลแปซิฟิค การ์เด้น และหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย ที่มาออกบูธตรวจสุขภาพ โดยมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง 3วัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป การทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด ,การตรวจสัญญาณคลื่นหัวใจไฟฟ้า, ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน, ตรวจมะเร็งเต้านม, ประเมินความเสี่ยงคัดกรองภาวะโรคซึมเศร้า ความเครียด และอื่นๆอีกมากมาย


 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ