saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนวัดไร่กล้วย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และเปิดอาคารเรียน อบจ ชลบุรี

โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส หรือโรงเรียนวัดไร่กล้วย ทำพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น งบประมาณจำนวน 14,017,200 บาท

               วันนี้ ( 21 มิถุนายน 2567) ที่โรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสีสุทธาวาส หรือโรงเรียนวัดไร่กล้วย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ส่วน นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน โดยมี พระครูมธุรสธรรมภาณ (หลวงพ่อน้ำหอม) ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี รองเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายอโณทัย เจริญสันติสุข นายจตุพร บุญชอบ นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตศรีราชา ตัวแทนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ครู และนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

               โดยเริ่มแรกเป็นทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนฯ โดยมีเจ้าอาวาสจากวัดต่าง ๆ ร่วมทำพิธี มี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายกองผ้าป่าที่มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคเงินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเป็นงบประมาณจำนวน 14,017,200  บาท เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิม ซึ่งอาคารเดิมเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยอาคารเรียนดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ตามการขยายตัวของชุมชนในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาด้านการศึกษาให้ทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยี ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ