saostar

Banner โฆษณา

เตือน จอดหัว หางเทรลเลอร์ ทิ้งบนที่สาธารณะ เสี่ยงปรับ 5 พัน เจ้าของ 5 หมื่น

เทศบาลนครแหลมฉบัง เอาจริง !!! ร่วมกับตำรวจและขนส่ง จับจริงปรับจริงผู้ที่จอดรถเทรลเลอร์ทั้งส่วนหัวและหางบนพื้นที่สาธารณะและถนนหลวง คนขับถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท ส่วนเจ้าของบริษัทอาจโดนหนักถึง 50,000 บาท

จากกรณีปัญหาคนขับรถเทรลเลอร์ แอบจอดรถทิ้งไว้บนพื้นที่สาธารณะและถนนหลวง ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป ได้รับความเดือดร้อน คณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้เชิญตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีสาขาอำเภอศรีราชาเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

วันนี้ 5 กรกฎาคม 2567  นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 6/2567  โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง รองนายก ผู้บริหารสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ นายสมพร บุญเลิศ  นายช่าง ตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมเมืองท่าเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

นายสมพร บุญเลิศ  นายช่าง ตัวแทนสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า โดยในวันนี้มีเรื่องที่สำคัญคือการแก้ไขปัญหารถเทรลเลอร์จอดรถทิ้งไว้บนถนนหลวงและพื้นที่สาธารณะ ทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุ การจราจรที่ติดขัด และความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง โดยทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการประชุม ผู้ที่จอดรถบนพื้นที่สาธารณะนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายขนส่ง ซึ่งให้ผู้ที่ซื้อรถเทรลเลอร์จะต้องมีที่จอดประจำเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน ถ้าหากนำไปจอดบนพื้นที่สาธารณะหรือถนนหลวง หากเกิดรถเสียหรือมีความจำเป็นจะต้องจอด จะต้องแสดงสัญลักษณ์ล่วงหน้าก่อนจะถึงตัวรถประมาณ 50 เมตร ผู้ขับขี่จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 บาท ในส่วนของเจ้าของบริษัทที่มีผู้จัดการด้านความปลอดภัย หรือ TSM จะมีโทษหนักปรับได้สูงสุดถึง 50,000 บาท จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้คนขับรถเทรลเลอร์ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากเป้าหมายหลักต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ