saostar

Banner โฆษณา

ปศุสัตว์ ร่วม เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมเทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2567) ที่โดมห้วยสุครีพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา นายละออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวบางพระที่นำสัตว์เลี้ยงมาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

นายชวนะ ทองเย็น ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัตฒน วรขัติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมัน การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ซึ่งผลที่จะได้รับคือ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด ลดปัญหาการเพิ่มของสุนัขและแมวจรจัดในที่สาธารณะ และจะส่งผลให้ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ